"Един българин" е резултат от обществото, обичта,
която е получил и средата, в която е израснал.

Цели

Защита на правата на децата и членовете на техните семейства, социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение.

Принципи

В дейността си „Един българин“ се ръководи от принципите на хуманизма, демократизма, морала и етиката.

Проекти

Подкрепяме нуждаещите се деца и техните близки, като им предоставяме личностно развитие, по-добро образование и хуманно отношение. 

Цели

Защита на правата на децата и членовете на техните семейства, социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение.

Принципи

В дейността си „Един българин“ се ръководи от принципите на хуманизма, демократизма, морала и етиката.

Проекти

Подкрепяме нуждаещите се деца и техните близки, като им предоставяме личностно развитие, по-добро образование и хуманно отношение. 

ЕДИН БЪЛГАРИН 


АЗ СЪМ ЕДИН БЪЛГАРИН,

казвам се Христо Петров.


През 2021г. започнах да помагам на деца, настанени в домове за социални услуги - т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип. Помагам с лични средства за образованието на децата, за подобряване на културния и социалния им живот, както и за да изпълня някои от най-обикновените им детски мечти. След многото ми срещи с тях и техните учители и възпитатели научих за доста от проблемите им и опитвам по всякакъв начин да помогна за тяхното разрешаване. Създадох това сдружение, защото с мен се свързват огромен брой хора, готови и искрено желаещи да помогнат на тези деца да имат едно пълноценно и хубаво детство, което да ги превърне в добри и достойни големи хора. Вярвам, че заедно можем да постигнем това!


ЕДИН БЪЛГАРИН 


АЗ СЪМ ЕДИН БЪЛГАРИН,

казвам се Христо Петров.


През 2021г. започнах да помагам на деца, настанени в домове за социални услуги - т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип. Помагам с лични средства за образованието на децата, за подобряване на културния и социалния им живот, както и за да изпълня някои от най-обикновените им детски мечти. След многото ми срещи с тях и техните учители и възпитатели научих за доста от проблемите им и опитвам по всякакъв начин да помогна за тяхното разрешаване. Създадох това сдружение, защото с мен се свързват огромен брой хора, готови и искрено желаещи да помогнат на тези деца да имат едно пълноценно и хубаво детство, което да ги превърне в добри и достойни големи хора. Вярвам, че заедно можем да постигнем това!

ДАРИ УСМИВКА 

Ако желаете да дарите, може да го направите чрез банков превод.

Данни на банката:

Обединена Българска Банка АД
BG12UBBS80021039904450
BIG код: UBBSBGSF


ЦЕЛИ 


КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ?

Сдружението си поставя следните цели:

Развитие на правото, усъвършенстване на законодателството и практиката в Република България по отношение децата, настанени в социални услуги, социално слаби  и хора в неравностойно положение;
Възпитаване на толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към децата, настанени в социални и услуги;

Защита на правата на децата и членовете на техните семейства и близките им, както и социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение;
Превенция и борба с антисоциалните прояви по отношение на деца и семейства;

 


КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ?

Сдружението си поставя следните цели:

Развитие на правото, усъвършенстване на законодателството и практиката в Република България по отношение децата, настанени в социални услуги, социално слаби  и хора в неравностойно положение;


Възпитаване на толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към децата, настанени в социални и услуги;


Защита на правата на децата и членовете на техните семейства и близките им, както и социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение;


Превенция и борба с антисоциалните прояви по отношение на деца и семейства;


КАКВИ ПРИНЦИПИ СЛЕДВАМЕ?

В дейността си „Един българин“ се ръководи от принципите на хуманизма, демократизма, морала и етиката.
Ние вярваме, че всеки младеж и девойка е личност и има право на зачитане и уважение, на здравни грижи,  достъп до образование, възможност за развитие, изразяване на собствено мнение, защита от насилие, злоупотреба и дискриминация.

Прилагаме индивидуален подход към всеки, съобразно личностните характеристики, договаряне и планиране на дейностите с активното му участие и зачитане правото му на лично мнение.

Поставяме интересите и нуждите на децата в центъра на работата;

Вслушваме се в мнението на децата и ги включваме по подходящ начин  в дейностите си;

Дейностите ни целят да разкрият и развиват потенциала и силните страни на децата, семействата и общността;

Работим в сътрудничество с институции, отговорни за закрилата на децата, чрез застъпничество и/или изграждане на капацитета им;

Приемаме всяко дете в неговата цялостна същност, като отчитаме неговите потребности и възможности;

Имаме нагласа да се учим и от грешките си.


ПРИНЦИПИ 


КАКВИ ПРИНЦИПИ СЛЕДВАМЕ?

В дейността си „Един българин“ се ръководи от принципите на хуманизма, демократизма, морала и етиката.
Ние вярваме, че всеки младеж и девойка е личност и има право на зачитане и уважение, на здравни грижи,  достъп до образование, възможност за развитие, изразяване на собствено мнение, защита от насилие, злоупотреба и дискриминация.

Прилагаме индивидуален подход към всеки, съобразно личностните характеристики, договаряне и планиране на дейностите с активното му участие и зачитане правото му на лично мнение.

Поставяме интересите и нуждите на децата в центъра на работата;
Вслушваме се в мнението на децата и ги включваме по подходящ начин  в дейностите си;
Дейностите ни целят да разкрият и развиват потенциала и силните страни на децата, семействата и общността;
Работим в сътрудничество с институции, отговорни за закрилата на децата, чрез застъпничество и/или изграждане на капацитета им;
Приемаме всяко дете в неговата цялостна същност, като отчитаме неговите потребности и възможности;
Имаме нагласа да се учим и от грешките си.

ПРОЕКТИ

Тук може да разгледате активните и вече изпълнените ни проекти

.

Възпитателно училище - интернат "Ангел Узунов"  в град Ракитово
Из спомените на Пейо
Стартира новият проект "Книга" с първия участник - Адриана Златанова
Кака Лара в ЦНСТ и ПЖ, гр. Долна баня
Възпитателно Училище - Интернат за момичета и девойки "Христо Ботев", село Подем

УЧИТЕЛИ

Кои са учителите в проект " Един българин"

УЧИТЕЛИ

Кои са учителите в проект " Един българин"

Сравнение на продукти

Нашият сайт използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки