Мисия и ценности
Цели


Сдружението си поставя следните цели:

Развитие на правото, усъвършенстване на законодателството и практиката в Република България по отношение децата, настанени в социални услуги, социално слаби  и хора в неравностойно положение;
Възпитаване на толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към децата, настанени в центрове за социални услуги;

Защита на правата на децата и членовете на техните семейства и близките им, както и социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение;
Превенция и борба с антисоциалните прояви по отношение на деца и семейства;
Принципи

В дейността си „Един българин“ се ръководи от принципите на хуманизма, демократизма, морала и етиката.
Ние вярваме, че всеки младеж и девойка е личност и има право на зачитане и уважение, на здравни грижи,  достъп до образование, възможност за развитие, изразяване на собствено мнение, защита от насилие, злоупотреба и дискриминация.

Прилагаме индивидуален подход към всеки, съобразно личностните характеристики, договаряне и планиране на дейностите с активното му участие и зачитане правото му на лично мнение.

Поставяме интересите и нуждите на децата в центъра на работата;
Вслушваме се в мнението на децата и ги включваме по подходящ начин  в дейностите си;
Дейностите ни целят да разкрият и развиват потенциала и силните страни на децата, семействата и общността;
Работим в сътрудничество с институции, отговорни за закрилата на децата, чрез застъпничество и/или изграждане на капацитета им;
Приемаме всяко дете в неговата цялостна същност, като отчитаме неговите потребности и възможности;
Имаме нагласа да се учим и от грешките си.

Сравнение на продукти

Нашият сайт използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки