За нас

ЦелиСдружението си поставя следните цели:

  1. Развитие на правото, усъвършенстване на законодателството и практиката в Република България по отношение децата, настанени в социални услуги, социално слаби  и хора в неравностойно положение;
  2. Възпитаване на толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към децата, настанени в социални и услуги;
  3. Защита на правата на децата и членовете на техните семейства и близките им, както и социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение;
  4. Превенция и борба с антисоциалните прояви по отношение на деца и семейства;

Принципи

В дейността си „Един българин“ се ръководи от принципите на хуманизма, демократизма, морала и етиката.

Ние вярваме, че всеки младеж и девойка е личност и има право на зачитане и уважение, на здравни грижи,  достъп до образование, възможност за развитие, изразяване на собствено мнение, защита от насилие, злоупотреба и дискриминация.

Прилагаме индивидуален подход към всеки, съобразно личностните характеристики, договаряне и планиране на дейностите с активното му участие и зачитане правото му на лично мнение.

  • Поставяме интересите и нуждите на децата в центъра на работата;
  • Вслушваме се в мнението на децата и ги включваме по подходящ начин  в дейностите си;
  • Дейностите ни целят да разкрият и развиват потенциала и силните страни на децата, семействата и общността;
  • Работим в сътрудничество с институции, отговорни за закрилата на децата, чрез застъпничество и/или изграждане на капацитета им;
  • Приемаме всяко дете в неговата цялостна същност, като отчитаме неговите потребности и възможности;
  • Имаме нагласа да се учим и от грешките си.Раздел ИСТОРИЯ:


Аз съм един българин, казвам се Христо Петров. През 2021г. започнах да помагам на деца, настанени в домове за социални услуги - т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип. Помагам с лични средства за образованието на децата, за подобряване на културния и социалния им живот, както и за да изпълня някои от най-обикновените им детски мечти. След многото ми срещи с тях и техните учители и възпитатели научих за доста от проблемите им, и опитвам по всякакъв начин да помогна за тяхното разрешаване. Създадох това сдружение, защото с мен се свързват огромен брой хора, готови и искрено желаещи да помогнат на тези деца да имат едно пълноценно и хубаво детство, което да ги превърне в добри и достойни големи хора. Вярвам, че заедно можем да постигнем това!

Сравнение на продукти

Нашият сайт използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки